DESIGN & RÅDGIVNING

NORDSJÆLLANDS SNEDKERI

RESPEKT FOR FAGET - LEVERET TIL TIDEN

DESIGN & RÅDGIVNING


Jeg står til rådighed hvis der skal findes nye løsninger, produktudvikles eller du mangler råd og vejledning funderet i faglig ekspertise.


Medmindre andre forhold aftales så faktureres der per time for disse ydelser. Det kan eventuelt aftales at dette beløb fratrækkes arbejdets pris ved ordrens bekræftelse.


Se mere om priser i vores PRISLISTE


Janus Have, Snedkermester


Konstruktion af det gyldne snit. For at dele linjestykket AB i det gyldne snit tegnes først en retvinklet trekant (ABO) med kateterne AB og AB/2 (her 2 og 1). Med en passer afsættes punktet E, så OE = OB, og derefter punktet C, så AC = AE. C deler da AB i det gyldne snit. Kvadratet på det største stykke (ACDE) er lige så stort som det rektangel, hvis sider er det mindste stykke og hele linjestykket (GCBH). Hvis det største stykke føjes til hele linjen, fås et nyt linjestykke (FE), som også er delt i det gyldne snit, med den oprindelige linje som det største stykke.

SNEDKER / TØMRER / DESIGN / PRODUKTION / MONTAGE / FUGE